Studenter vil ha pensum på papir, mer enn digitalt

 

En artikkel som i august 2017 ble publisert i den uavhengige nyhetsavisen for høyere utdanning og forskning, Khrono, viser at et stort flertall av studentene foretrekker å få pensum på papir framfor digitalt.

Kantar TNS har på oppdrag fra bokhandlerkjeden Akademika undersøkt kjøp og bruk av pensum på papir og digitalt blant studenter.

Studentene ble blant annet spurt om de foretrekker å ha pensum på papir eller digitalt, om studentene selv bør få bestemme formatet på pensum og om hvordan de lærer best: ved å lese på papir eller på skjerm.

Et klart flertall av studentene svarer at de vil ha mesteparten av pensumet sitt på papir, de svarer at de mener studentene selv må få velge om de skal lese pensum på papir framfor skjerm og de mener de lærer best når de leser på papir.

 

Helt enige med flertallet

Fire førsteårsstudenter på Høgskolen i Sørøst-Norges (HSN) er enige med flertallet i undersøkelsen, og sier blant annet:

— Jeg foretrekker helt klart å lese pensum på papir. Jeg får fort vondt i øynene når jeg leser for mye på skjerm.

— Hvorfor tror dere at dere også lærer best ved å lese pensum på papir?

— Fordi vi kan holde i boka eller kompendiet, du får et mer fysisk forhold til det du leser, og jeg opplever at det hjelper på læringen.

— Det er enkelt å ta med seg overalt, vi er ikke bundet til en stikkontakt eller forhindret av sollyset ute for å lese.

— Men det er klart det hadde vært mer miljøvennlig hvis vi i større grad bare hadde pensum på skjerm og ikke brukte så mye papir.

 

Enklere med papir

Arnstein Bjørke er administrerende direktør i Akademika. Bjørke beskriver studentenes hverdag som intenst arbeid, der de bruker mye av tiden på et kjernepensum.

— Mange synes det er en fordel at pensum er samlet i bøker eller papirkompendier. Det oppleves som enklere å finne fram i enn både på skjerm og løse utskrifter, sier Bjørke.

Han trekker også fram at internasjonal forskning støtter opp under det studentene har svart i denne undersøkelsen:

— Vi har forskningen som viser at vi lærer bedre når vi leser på papir enn ved å lese på skjerm, påpeker Bjørke.

 

Hvor er vi så på vei?

Så kan vi jo da stille spørsmål ved hvorfor så mange barne- og ungdomsskoler her i landet kaster seg på denne digitaliseringsbølgen. Vi leser stadig om skoler (og kommuner, gjennom vedtak) som innfører iPad/nettbrett som læringsredskap i samtlige fag. Hvorfor? Er det ren digital-populisme, eller ligger det faktisk erfaringsbaserte data til grunn for en slik «revolusjon»?

Professor Atle Skaftun ved Lesesenteret (Universitet i Stavanger) postet denne bloggen på forskning.no, og sier blant annet at vi bør lytte til skoler som har god erfaring med å velge nettbrett i den første lese- og skriveopplæringen. Han viser blant annet til at flere skoler erfarte at en del av elevene var mer motiverte, og skrev lengere tekster, ved bruk av iPad.

Så vil de kanskje leve best hånd i hånd, de to brødrene – papir og digitalt? Kanskje. Med en fornuftig vekting mht. bruk av papir/digitalt i forhold til læringsutbytte, vil de garantert det. Det digitale toget kjører jo uansett ufortrødent videre, og denne utviklingen vil selvsagt bare fortsette. Men hva med storebroren? Hva med papirboken? Vel … kanskje svaret er å finne i innledningen av denne bloggen?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert Obligatoriske felt er merket *

Post kommentar