Leser aldri bøker frivillig

Dette innlegget ble publisert den 16. desember 2019 av litteraturviter Kari J. Spjeldnæs (innlegget er noe forkortet, red. anm.).   Norske 15-åringer leser og lærer mindre enn før. PISA-undersøkelsen som nylig ble lagt fram forteller om lavere score i lesing, status quo i matte og naturfag og en større andel ungdom som aldri leser bok…