Lek, gyting, rogn og yngel

Lek, gyting, rogn og yngel   Hvorfor gyter noen fisker millioner av egg, mens andre bare gyter noen ganske få? Og hvorfor gyter noen fisker store egg tidlig i gyteperioden og små egg på slutten? Fiskene trenger mye energi for å gyte, og det er gode grunner til at de velger å produsere enten mange…